Betrokken partijen

Om gebruik te kunnen maken van pensioenaangifte krijgt u op een aantal vaste momenten te maken met verschillende partijen en leveranciers. U zult in de regel vooral contact hebben met AZL en de technische leverancier CGI bij het aansluiten op en het gebruik van pensioenaangifte. In sommige gevallen komt ook uw pensioenfonds in beeld. Verder kan de softwareleverancier van uw salarispakket op de documentenpagina en de SIVI-website informatie vinden die nodig is voor het geschikt maken van het salarispakket

AZL

Pensioenuitvoerder AZL is uw eerste aanspreekpunt voor alles wat met de pensioenaangifte te maken heeft.

 • AZL regelt en beheert het proces om aan te sluiten op Uniforme Pensioenaangifte (UPA);
 • AZL zorgt ervoor dat uw aangiftebestanden worden verwerkt in de pensioenadministratie;
 • AZL attendeert u op de (on)juistheid van de pensioengegevens in de aangifte;
 • AZL zorgt ervoor dat u de resultaten en meldingen van aangifteberichten kunt inzien;
 • AZL zorgt ervoor dat u periodiek een nota met het juiste premiebedrag ontvangt.

CGI

CGI is de ICT-leverancier van AZL die u en uw softwareleverancier ondersteunt om het salarispakket geschikt te maken voor de aanlevering via pensioenaangifte.

 • CGI zorgt dat u aangifteberichten kunt inzenden naar AZL (CGI regelt ook uw inzendaccount);
 • CGI zorgt dat aangifteberichten een technische controle ondergaan;
 • CGI attendeert u als aangifteberichten niet voldoen aan de (technische) specificaties;
 • CGI stuurt u een herinnering als er geen aangifteberichten ontvangen zijn;
 • CGI stuurt de aangifteberichten na door naar AZL ter verwerking;
 • CGI regelt dat u testberichten kunt inzenden als dit tijdens uw aansluitproces noodzakelijk blijkt.

Andere partijen die betrokken zijn bij pensioenaangifte:

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar je blijft anoniem. Als je verder surft accepteer je onze cookies.