Pensioenaangifte | Aangifte doen

terug naar het overzicht

Iedere maand of iedere vier weken doet u pensioenaangifte. De aanleverperiode is gelijk aan de frequentie waarmee u loonaangifte doet via uw salarispakket.

Uw pensioenaangifte moet uiterlijk 30 kalenderdagen na de aangifteperiode in ons bezit zijn.

Ja, u ontvangt meerdere herinneringen op vaste momenten als wij geen verwerkbare pensioenaangifte hebben ontvangen. In eerste instantie ontvangt u een of meer berichten van onze ICT-leverancier CGI. Ontvangen wij vervolgens nog steeds geen aangifte? Dan stuurt AZL u een finale herinnering. Ontvangen wij ook hierop geen reactie, dan kan het voorkomen dat wij u afsluiten van pensioenaangifte.

Te laat aanleveren betekent dat uw gegevens in onze pensioenadministratie niet actueel zijn. Dat heeft gevolgen voor de hoogte van uw premienota, maar ook voor de pensioeninformatie die wij versturen aan uw werknemer(s) en het pensioenfonds.

Ontvangen wij na herhaaldelijke herinneringen geen verwerkbare pensioenaangifte, dan kan het zijn dat wij u afsluiten van de pensioenaangifte. In dat geval zult u de gegevens handmatig moeten doorgeven via onze werkgeversportal.

Het leveranciersnummer is alleen van toepassing indien u gebruik maakt van Uniforme Pensioenaangifte (UPA).

U vult hier het kenmerk of nummer in van de inzender. Dit is de persoon of organisatie die periodiek uw aangifte verzorgt. Dit kunt u zelf, maar kan ook een administratiekantoor of een softwareleverancier zijn.

Het leveranciersnummer wordt uitgegeven door CGI.

Het relatienummer is een combinatie van het fondsnummer en uw werkgevernummer. Het fondsnummer bestaat uit 3 cijfers en wordt altijd gevolgd door een +. Het werkgevernummer bestaat altijd uit vijf cijfers.

U vindt deze nummers terug in alle correspondentie. 

In de loon- en pensioenadministratie kenmerkt een inkomstenverhouding (IKV) zich door de combinatie van de volgende 3 gegevens:

  • uw loonheffingennummer;
  • het burgerservicenummer van de werknemer of, als dit er niet is, het personeelsnummer;
  • het nummer inkomstenverhouding.

U geeft elke inkomstenverhouding een nummer en vermeldt dit in de loonstaat. Het nummer is een unieke code van maximaal 4 cijfers die u aan elke inkomstenverhouding met een medewerker toekent.

  • Alle werknemers kunnen hetzelfde IKV-nummer hebben.
  • Het IKV-nummer mag niet wijzigen tijdens het dienstverband. Gaat uw werknemer uit dienst en treedt hij/zij daarna opnieuw in dienst? Dan moet u een nieuw IKV-nummer toekennen.
  • Een medewerker kan meerdere inkomstenverhoudingen hebben als deze bijvoorbeeld 2 functies vervult binnen uw onderneming.
  • Als u voor de eerste keer een IKV-nummer toekent kunt u het beste starten bij 1.

Hebt u voor een inkomstenverhouding een nummer gekozen, gebruik dit nummer dan in alle volgende pensioenaangiften voor die inkomstenverhouding. Gebruik datzelfde nummer in uw salarispakket.

Andere administrateur of nieuw salarispakket?
Verandert u van administratiekantoor of salarispakket dan is het belangrijk dat de IKV-nummers in de nieuwe situatie overeenkomen met de nummers in de oude situatie. Gebruikt u afwijkende IKV-nummers, dan ontvangt u een melding. U lost dit op door de oude inkomstenverhouding te beëindigen en het nieuwe nummer aansluitend te laten starten. Is het niet mogelijk om hetzelfde IKV-nummer te gebruiken bij uw nieuwe administrateur of salarispakket? Meld dan eerst uw werknemers uit dienst op het oude IKV-nummer en daarna weer in dienst onder een nieuw IKV-nummer.

Nee. Voor werknemers die (nog) niet onder pensioenregeling vallen, zet u de regelinggegevens in uw salarispakket uit.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar je blijft anoniem. Als je verder surft accepteer je onze cookies.